Buďte tím

Buďte tím – vy, vaše dieťa a učiteľka v materskej škole


S nástupom vášho dieťaťa do škôlky sa vynára množstvo nových otázok. Ako rýchlo sa moje dieťa adaptuje? Nájde si rýchlo nových kamarátov/kamarátky?

Bude mať učiteľka dostatok pochopenia pre moje dieťa? Na prekonanie prirodzených rodičovských obáv pomôže vytvorenie a udržiavanie otvorenej komunikácie s budúcou učiteľkou vášho dieťaťa.

Zoznámenie sa s učiteľkou

Pri výbere materskej školy berieme zvyčajne do úvahy faktory ako sú bezpečnosť, čistota, všeobecné denné osnovy, celková filozofia zariadenia, mesačné náklady či lokalitu. Ak chceme vedieť viac o spôsobe práce učiteľky s deťmi, je vhodné si dohodnúť stretnutie s učiteľkou skôr, ako spravíte definitívne rozhodnutie.

Pozrite sa, ako  pracuje  v triede a ako s ňou deti spolupracujú a reagujú na jej usmernenia.  Ak sa zdajú byť šťastné a je v triede vidieť medzi učiteľkou a deťmi interakciu, určite je pedagóg skúsený a vaše dieťa sa bude cítiť v materskej škole dobre.

Porozprávajte sa s učiteľkou a pýtajte sa

Pri rozhovore s  učiteľkou sa pýtajte, ako vyzerá  bežný deň v škôlke. Určite by ste nemali zabudnúť ani na otázky týkajúce sa postupu v prípade, ak ráno príde dieťa do škôlky s plačom, alebo ako riešia situáciu, keď niektoré dieťa udrie to vaše. Ďalšie užitočné otázky by mohli zahŕňať ako učiteľka zvláda disciplínu, záchvaty hnevu, učenie dieťaťa k samostatnosti na toalete, hryzenie alebo obavy dieťaťa z nadväzovania kontaktov s inými škôlkármi…

Odpovede učiteľky nám pomôžu zhodnotiť, či je dostatočne flexibilná pri reagovaní na každodenné dilemy. Veľa sa dozvieme aj z toho, ako veľmi je učiteľka citlivá na naše otázky. Ak je postoj učiteľky defenzívny, cíti sa nepríjemne alebo prejavuje známky nezáujmu, prípadne vám dáva odpovede ktoré by mohli signalizovať budúce komunikačné problémy, môže to znamenať, že učiteľka a predškolské zariadenie nie sú vhodné pre vašu rodinu a dieťa.

Rodičovské stretnutia

Väčšina materských škôl počas roka pravidelne realizuje stretnutia s rodičmi, na ktorých je možnosť diskutovať o vývojových pokrokoch dieťaťa, prípadne o ostatných záležitostiach. Zvyčajne sa tieto rozhovory týkajú spôsobu hry dieťaťa a jeho sociálneho, jazykového, kognitívneho a fyzického rozvoja. Učiteľka aj rodič by mali mať priestor na vzájomné počúvanie sa a otvorenú komunikáciu. Väčšinou učiteľka zdôrazňuje silné stránky dieťaťa. Má aj príležitosť poukázať na oblasti, na ktorých by dieťa  potrebovalo popracovať. Môže navrhnúť aktivity na zlepšenie jemnej motoriky dieťaťa, napríklad navliekanie korálikov, alebo písanie grafomotorických úloh.

Ak má učiteľka obavy z vývoja  dieťaťa v niektorej oblasti alebo vám oznamuje nepríjemné správy, snažte sa byť asertívny. Cieľom obidvoch strán je konštruktívny rozhovor a nie zbytočná konfrontácia. Pokúste sa pýtať priamo a cielene a pamätajte na to, že len diskutované problémy majú šancu byť vyriešené. Pre nedostatok času na rodičovských stretnutiach rieši väčšina rodičov a učiteľov problémy na osobitnom stretnutí. Pravidelné rozhovory s učiteľkou vám pomôžu pochopiť pokrok vášho dieťaťa a preukázať váš záujem o spoluprácu.

Diskutujte o problémoch

Ak sa vyskytnú problémy ako napríklad hryzenie, škrabnutie či udretie iného dieťaťa v škôlke, je vhodné diskutovať o probléme spoločne s učiteľkou, nie len s vaším dieťaťom.  Ak má vaše dieťa vážnejšie problémy so správaním, poraďte sa s lekárom o ďalšom postupe, prípadne o návšteve psychológa.

Niekedy sa  dieťa môže sťažovať i na učiteľku. Pokúste sa zistiť podrobnosti, môže ísť o situáciu, keď vaše dieťa nestihlo dokončiť činnosť počas vyhradeného času alebo nebolo zvolené napr. za hlavného pomocníka či do  obľúbenej roly ako napr. rozhodca pri súťaži a pod. Je veľmi užitočné, ak podporujete učiteľa a hovoríte s dieťaťom o pravidlách alebo o striedaní sa s ostatnými deťmi.

V momente rozhodovania, ktorý problém vášho škôlkára budete riešiť s učiteľkou, sa snažte zachovať neutrálny postoj a zbytočne postoj malého škôlkara nepreceňujte. Ak sa napríklad dieťa sťažuje, že „nikto sa so mnou nehrá” alebo „nudím sa v škôlke“, počkajte nejaký čas (ak sa situácia nezdá skutočne vážna), zvyčajne tento postoj a obdobie prejde

To, čo sa dieťaťu v škôlke páči a nepáči, sa často veľmi rýchlo mení.  Deti sa len začínajú učiť komunikovať s ostatnými kamarátmi v ich veku. Vaše každodenné reakcie na materskú školu môžu tiež ovplyvniť iné faktory – či ste chorý, hladný alebo len unavený.  Ak sa vaše dieťa naďalej sťažuje, jeho reakcie a spôsoby prejavu sa líšia od bežných alebo je nezvyčajne nešťastné, učiteľku ihneď kontaktujte.

Ak máte výhrady k štýlu práce alebo výkonu učiteľky, porozprávajte sa s ňou o tom. Komunikácia s dozorným orgánom by mala nasledovať až po vašej snahe o komunikáciu a nápravu u učiteľky. V prípade preradenia dieťaťa do novej škôlky ho upovedomte, že svoje malé veľké problémy môže kedykoľvek riešiť s novým učiteľom.  Naučte dieťa, že je dôležité riešiť to, čo ho trápi.

Budovanie vzťahu s učiteľkou v škôlke

Vytvoriť si dobrý vzťah s učiteľkou vášho dieťaťa je veľmi dôležité – pre vás aj vaše dieťa. Prístup učiteľky s otvorenou komunikáciou a jasné, priame otázky sú tie prostriedky, ktoré vám zabezpečia, že budete súčasťou rozvoja svojho dieťaťa a budete pyšní na jeho úspechy.

Nezabudnite  učiteľku  pochváliť— vy či vaše dieťa. Môžete tak urobiť napríklad  vetou „moje dieťa sa veľmi teší na rozprávku pred spaním”. Učiteľka sa cíti spokojne a zároveň vytvárate pozitívnu pôdu, ktorá uľahčuje učiteľke prijímať konštruktívnym spôsob prípadnú budúcu negatívnejšiu spätnú väzbu.

Myslite na seba a učiteľku ako na tím, ktorého spoločným cieľom je pomáhať vašemu dieťaťu prežívať v škôlke šťastné a produktívne obdobie.

Viac informácií o téme spolupráca s MŠ nájdete aj na www.predskolskyatlas.sk

Zdroj: internet

Mohlo by Vás zaujímať: