Ako naučiť dieťa správne vysloviť hlásku “r”

V logopedických zariadeniach sa často stretávame s deťmi, ktoré nevedia správne vysloviť hlásku „r“. Otázky týkajúce sa veku, kedy má dieťa túto hlásku správne vyslovovať, alebo spôsoby, ako „r“ dieťa naučiť (napríklad známe „tdnkanie“), patria medzi „typické“ a časté. Rodičia nás tiež žiadajú o básničky a riekanky, prostredníctvom ktorých si dieťa „rozviaže jazyk“. Takže ako na to a kedy začať?

Hláska „r“ je jedna z najťažších hlások slovenského jazyka na výslovnosť, preto sa u detí objavuje aj najneskôr. U niektorých detí až medzi 5 až 7 rokom. To však neznamená, že s nácvikom správnej výslovnosti treba čakať až do tohto veku. Hláska „r“ sa tvorí v prednej časti úst, špičkou jazyka za hornými zubami pri mierne otvorených ústach. Kmitanie špičky jazyka spôsobuje výdychový prúd, ktorý prechádza stredom ústnej dutiny. Znie to zložito? Áno, je to zložitý komplex pohybov, ktoré treba navyše správne skoordinovať v čase a priestore. Niet divu, že niektoré detičky majú s touto hláskou problémy.

Veľa rodičov si myslí, že správnu výslovnosť nacvičia hovorením básničiek a riekaniek. Nácvik správnej výslovnosti má svoju postupnosť, ktorá začína sluchovým výcvikom, vyvodzovaním hlásky v izolácii a v slabikách, potom sa prechádza na nácvik samostatných slov, po ktorých nasledujú krátke vety a frázy a až potom si dieťa trénuje výslovnosť v dlhých vetách a riekankách. Ak dieťa nevie vysloviť hlásku v izolácii, samostatných slovách alebo krátkych vetách, darmo s ním budete cvičiť riekanky a básničky.

Táto postupnosť platí aj pre nácvik hlásky „r“. V prvom rade ju musí dieťa „počuť“. To znamená, že napríklad vie správne ukázať na obrázky v dvojici slov, ktoré sa líšia len jednou hláskou: napr. ryža a lyža, alebo ruky a luky. Tiež by malo dieťa sluchom rozlíšiť, kedy vyslovíte správne a nesprávne „r“ (snažíte sa napodobniť jeho produkciu). Ak sluchové rozlišovanie dieťaťa je dobré, potom treba pripraviť „artikulačné orgány“ na výslovnosť tejto hlásky. To znamená veľký čeľustný uhol (dostatočne otvorené ústa) a postavenie špičky jazyka za hornými zúbkami. Hravou formou pred zrkadlom sa zahrajte na zvieratká a nacvičujte otváranie a zatváranie úst (ako ryba) ako nácvik veľkého čeľustného uhla, rozlišovanie polohy jazyka za dolnými zúbkami (slimákov domček) a za hornými zúbkami (škrečok), zvuk koníka, kedy sa jazyk dvíha hore k podnebiu alebo dočahovanie si špičky nosa jazykom (slonov chobot) – teda cvičenia, ktoré posilňujú polohu jazyka hore. Je dôležité, aby pohyby jazyka boli izolované od pohybov čeľuste a pier.

Fáza vyvodzovania hlásky – jedna z najťažších a najproblematickejších u mnohých detí. Na druhej strane sú deti, ktoré okamžite pochopia princíp tvorby zvuku a vyslovia prvé „r“ bez problémov. Hlásku „r“ často vyvodzujeme cez tzv. „tdnkanie“ (nie je to však jediný spôsob nácviku). Ale len správnym postavením jazyka za hornými zúbkami, primeraným čeľustným uhlom, vhodnou silou „klopkania“ jazýčka o zuby alebo fúkaním do jazyka, ako aj súhrou všetkých pohybov dosiahneme ten správny efekt – hlásku „r“. Ak jedna časť tohto „komplexu“ nie je optimálna, potom sa želaný efekt nedostaví. Vtedy je nutná pomoc odborníka – logopéda.

Nasledujú ďalšie fázy nácviku – hláska v slovách, v krátkych a dlhých vetách. Zahrajte sa rôzne hry, ktoré má dieťa rado a pokúste sa do nich zahrnúť slová s nacvičovanou hláskou. Pri hláske „r“ sú to často slová, ktoré nasledujú po spoluhláske, napr. trnka, tri, trenky, drevo, drak, mravec, mrkva, prší, brada a iné. Najťažšie sú zvyčajne slová, kde „r“ stojí na začiatku, na konci slova alebo medzi dvoma samohláskami (napr. robot, kuchár, sekera). Ak dieťa zvláda slová, krátke a dlhé vety, nakoniec treba trénovať „r“ v spontánnej reči – pri hovorení rozprávok, pri recitovaní básničiek a pri rozprávaní na rôzne témy. U niektorých detí práve táto fáza býva najdlhšia.

Logopédi neradi dávajú rady na diaľku, ako nacvičovať práve hlásku „r“, pretože niekedy sa úsilie rodičov „zvrhne“ na tzv. „francúzske r“, ktoré je veľmi náročné odstrániť. Vtedy je nutné pravidelne navštevovať logopéda, a často krát sa „račkovanie“ nepodarí odstrániť.

Nakoľko hláska „r“ patrí medzi tie náročnejšie, je dobré sa poradiť s logopédom, ktorý vám povie, na akej úrovni začať, v akých slovách hlásku nacvičovať, aké „finty“ použiť a iné praktické rady, ktoré pomôžu dieťaťu zvládnuť túto hlásku.

Autor: Mgr. Katarína Horňáková

Zdroj: internet 

Mohlo by Vás zaujímať: