Rada školy

Členovia rady školy

Erika Končalová

Predsedníčka

Zástupca pedagógov

Georgína Csonková

Podpredsedníčka

Zástupca pedagógov

Monika Lavová

Členka

Zástupca THP

Ákos Tóth

Členka

Zástupca rodičov

Ing. Tomáš Potásch

Člen

Zástupca rodičov

Ing. Mgr. Martin Riečičiar MBA

Člen

Zástupca rodičov

Mgr. Ondrej Gajdáč

Člen

Deleg. zástupca zriaďovateľa

JUDr. Margit Keszegh

Členka

Deleg. zástupca zriaďovateľa

Mgr. Patrik Ruman

Člen

Deleg. zástupca zriaďovateľa