Kolektív zamestnancov MŠ

Pedagogickí zamestnanci

Mária Belobradová - riaditeľka školy

Zita Kanásová - zástupkyňa riaditeľky

Jarmila Bartiková

Rozália Botošová, Ing. – uč. so 70% úväzkom

Sylvia Čičelová

Georgína Csonková

Erika Končalová

Oľga Egressyová

Karin Nagyová, Mgr.

Katarína Nagyová

Jeanette Polozsányiová

Dana Urbanová

TH zamestnanci

Monika Lavová

Blažena Vidrová

Erika Kusalová

Veronika Pócsiková

Mária Folaufová