Aktuálne oznamy

dolezite

Dôležité oznamy:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby tu.

15.2.2021 sa od raňajších hodín bude v MŠ konať fašiangový karneval. Prosíme rodičov, aby deti ráno prichádzali do triedy už oblečené v maskách.

Ďakujeme p. Ing. Pikorovi z triedy Kuriatok a p. Ing.Mgr. Riečičiarovi z triedy Motýlikov, ktorí spolu darovali zamestnancom MŠ 200 ks ochranných rúšok a 300 ks respirátorov.

Oznamujeme rodičom, že 8.2.2021 začína riadna prevádzka materskej školy. Rodič pred nástupom dieťaťa do MŠ vyplní čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a absolvovaní testovania na ochorenie Covid-19 s negatívnym výsledkom, ku ktorému priloží fotokópiu potvrdenia o testovaní. Zároveň upozorňujeme, že do budovy MŠ smie vstúpiť len osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym testom na ochorenie Covid -19, nie starším ako 7 dní. Správne nasadené rúško, dezinfekcia rúk pri vstupe do MŠ, odstupy sú naďalej v platnosti. Tešíme sa na Vás. Chráňme sa navzájom.