Triedy

Školský rok 2022/2023

trieda_lienky

Lienky

vek: 4-5 rokov

Triedne učiteľky:
Erika Končalová
Katarína Nagyová

trieda_vcielky

Včielky

vek: 5-7 rokov

Triedne učiteľky:
p. riad. Mária Belobradová Karin Nagyová, Mgr.
Rozália Botošová, Ing.

trieda_motyliky

Motýliky

vek: 3-4 roky

Triedne učiteľky:
Zita Kanásová
Oľga Egressyová

trieda_mravceky

Mravčekovia

vek: 5-6 rokov

Triedne učiteľky:
Dana Urbanová
Jarmila Bartíková
Sylvia Čičelová

trieda_kuratka

Kuriatka

vek: 2½-3 roky

Triedne učiteľky:
Georgína Csonková
Jaenette Polozsányiová

trieda_zabky

Žabky

Mimo prevádzky