Denné činnosti

Usporiadanie denných činností podľa vekových skupín

Staršie deti

6:30 - 9:00

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie.

Hygiena, desiata

9:00 - 9:15

9:15 - 10:00

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku

10:00 - 11:50

11:50 - 12:30

Hygiena, obed

Odpočinok (relaxačné činnosti)

12:30 - 14:00

14:00 - 14:45

Obliekanie, hygiena, olovrant

Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť

14:45 - 16:15

Mladšie deti

6:30 - 8:30

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie.

Hygiena, desiata

8:30 - 9:00

9:00 - 9:30

Vzdelávacia aktivita

Hygiena, obliekanie, pobyt vonku

9:30 - 11:15

11:15 - 12:00

Hygiena, obed

Hygiena, odpočinok

12:00 - 14:00

14:00 - 14:50

Obliekanie, hygiena, olovrant

Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť

14:50 - 16:15