Rada rodičov

Členovia rady rodičov

Predseda

Ladislav Pém

trieda_mravceky
trieda_motyliky

Pokladníčka

Denisa Siegl

Členka - zapisovateľka

PhDr. Lívia Markovicsová

trieda_lienky
trieda_vcielky

Členka

Mgr. Lucia Bodóová

Členka

Andrea Slančíková

trieda_kuratka
trieda_kuratka

Členka

Silvia Tárnoková