Krúžková činnosť

spevokol

Spevokol

Jaenette Polozsányiová
Oľga Egressyová

Utorok: 9:15 - 9:45

V triede kuriatok

anglicky-jazyk

Anglický jazyk

Ing. Rozália Botošová

Pondelok (1.hodina): 14:15 - 14:45
Pondelok (2.hodina): 14:45 - 15:15
Streda: 14:45 - 15:05

Pondelok (1): trieda Včielok
Pondelok (2): trieda Mravčekov
Streda: trieda Lienok

1,70€ za 30min.
1,50€ za 20min.

loptove-hry

Loptové hry
"Dajme spolu gól"

Tréner zo SFZ

Štvrtok: 10:00 - 11:00

Školský dvor / telocvičňa ZŠ

Deti potrebujú: telových. oblečenie, tenisky, fľaša s vodou.

fit-lopta

Cvičenie na fitloptách

Sylvia Čičelová

8:00 - 8:30

Pondelok - Včielky
Utorok - Mravčekovia
Streda - Lienky

Deti potrebujú: voľné oblečenie / tričko, legíny, protišmykové ponožky

Predplavecký výcvik
len pre 5-6 ročné deti

Profesionálny tréner

Jeseň 2022,
Jar 2023

Mestská plaváreň, Komárno

Deti potrebujú: osušku, plavky, kúpaciu čiapku, šľapky, pitie, plecniak, zdravotné otvrdenie

Hradí sa len doprava autobusom

Saunovanie

Piatok: 8:45 - 12:00
v mesiacoch: október - apríl

Termálne kúpalisko Komárno

Deti spotrebujú: plavky, osuška, kúpacia plachta, šľapky, pitie, plecniak, zdr. potvrdenie

1,70€ za jeden vstup

Tanečný krúžok (ZUŠ)

p. uč. Andrea Hodeková (ZUŠ)

Pondelok: 14:15 - 15:00
Utorok: 14:15 - 15:00

Tanečná sála ZUŠ

Deti potrebujú: tričko, legíny, protišmykové ponožky

Cenu určuje ZUŠ

Zodpovednosť za dieťa v čase krúžkovej činnosti preberá lektor .

Platba za krúžky sa realizuje mesiac vopred.

Neprítomnosť dieťaťa na krúžku sa zohľadní v platbe na ďalší mesiac (okrem Loptových hier).

Zákonný zástupca, ktorého dieťa sa bude zúčastňovať krúžkovej činnosti, vyplní prihlášku na krúžok a podpíše  „Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s účasťou dieťaťa na krúžkovej činnosti“.