Pedikulóza

Pedikulóza – zavšivavenie – čo robiť, ak máme doma vlasové potvorky

Pedikulóza, čiže zavšivavenie patrí medzi parazitárne ochorenia. U človeka parazituje najmä voš hlavová (vlasová) a voš lonová. Voš hlavová neprenáša žiadne infekčné ochorenie, radí sa medzi obtiažny hmyz.

Pedikulóza spôsobená všou hlavovou sa vyskytuje na celom svete. Postihuje ľudí všetkých vekových skupín, ale predovšetkým deti.

Priaznivé podmienky pre šírenie pedikulózy sú zväčša v kolektívoch akými sú: rodina, predškolské a školské zariadenia. Zavšivavenie detí v školách býva výraznejšie na jeseň a v zime.


Voš hlavová parazituje výlučne na človeku, tzn., že zdrojom nákazy je zavšivavený človek. Šíri sa najmä pri priamom styku a v menšej miere a aj prostredníctvom rôznych predmetov, s ktorými prišla hlava zavšivavenej osoby do styku (hrebeňov, kefiek, čiapok). Vši, ktoré sa dostanú na golier odevu, môžu preliezť aj na odev iných

osôb a to v spoločných šatniach a šatníkoch.


Voš hlavová žije vo vlasoch. Je dlhá 2-4 mm. Živí sa prúdiacou krvou svojho hostiteľa, keďže na satie má uspôsobený ústny otvor. Potravu prijíma každé 2-3 hodiny. Samičky nakladú denne 3-4 vajíčka (hnidy), ktoré pripevňujú pevne ku koreňom vlasov. Žijú približne tri týždne a za ten čas nakladú 100 až 140 vajíčok, z ktorých sa liahnu larvy. Z nich do 20 dní dorastajú dospelé vši. Vajíčka zostávajú na vlasoch i po vyliahnutí vší. Živé vajíčka sú žltobiele a vyliahnuté prázdne vajíčka sú priesvitné.
Vši sa živia krvou, ich bodnutie spôsobuje intenzívne a nepríjemné svrbenie, ktoré núti hostiteľa ku škrabaniu. Pri škriabaní sa môže ľahko do kože zaniesť bakteriálna infekcia. Keďže ochorenie nezanecháva imunitu, kontakt so zavšivavenou osobou môže viesť k opakovanému zavšivaveniu vo veľmi krátkom čase.


Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení je dodržiavanie osobnej hygieny – pravidelné umývanie hlavy. Súčasťou preventívnych opatrení najmä u detí je pravidelné prehľadanie vlasov.


V prípade výskytu vší je potrebné vykonať odvšivavenie v celom kolektíve, v ktorom sa zistil výskyt (v rodine, v školskej triede). Ak sa dezinsekcia nevykoná v celom kolektíve vrátane zdravých členov rodiny a triedy, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu.

Prípravky pre liečbu pedikulózy


Prípravky používané k liečbe pedikulózy je potrebné aplikovať podľa návodu na použitie.
DIFUSIL H – dostať aj ako sprej aj ako šampón. Ničí vši i hnidy.
ORTHOSAN BF 45 – dostať ako šampón v spreji. Zabíja vši a pri správnej aplikácií aj väčšinu hníd.
PARASIDOSE – šampón proti všiam a hnidám, možno používať i preventívne.
NEEMOXAN – nezmývajúci balzam. Hubí vši aj hnidy.
DEVOS – vlasový gél.
DEPAROL – masážny olej a zábal.
KAPISAN – šampón s pribaleným hrebeňom na vyčesanie odumretých hníd – prípravok na prírodnej báze.
Tieto prípravky nie sú dostupné na lekársky predpis a nie sú hradené zo základného zdravotného poistenia

Ďalšie opatrenia


Súčasne s odvšivavením je potrebné:

  • osobnú a posteľnú bielizeň vyvariť, resp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne ju vysušiť a vyžehliť;
  • čiapky, šatky, šály a aj iné šatstvo, ktoré nie je možné vyvariť vyprať minimálne v dvoch cykloch pri doporučených teplotách, dôkladne vysušiť, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, prípadne postriekať prípravkom Biolit na lezúci hmyz;
  • matrace a žinenky, ktoré sú používané v škole postriekať Biolitom na lezúci hmyz, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3-4 dni ich nepoužívať;
  • predmety, ktoré prichádzajú do priameho styku s vlasmi (hrebene, kefky) ošetriť prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne ich namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín, Persteril) a pravidelne ich čistiť detergentmi každý týždeň. 
  • Zásadné je zabezpečenie dobrej úrovne osobnej hygieny. Každý člen kolektívu musí používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň), čiapky, šatky, iné pokrývky hlavy a musí tiež zabrániť ich vzájomnému používaniu.

Zdroj: internet

Mohlo by Vás zaujímať: